אפוטרופסות

אפוטרופסות

 • לרוב אנו נתקלים במונח זה (ה"אפוטרופסות") ונדרשים להתייחס אליו, כאשר מי מקרובי משפחנו הופך לסיעודי או לנזקק ואינו יכל לנהל את ענייניו בעצמו וצריך לקבל החלטות עבורו.
 • ברם, צריך לזכור כי על פי החוק, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם. כלומר כבר בעת הולדת ילדים ועד הגיעם לגיל 18, אנו ההורים, משמשים כאפוטרופוסים הטבעיים של הילדים. יחד עם זאת, החוק קובע כי פעולות משפטיות מסוימות של קטינים, דורשות אישור של בית משפט, ואנו איננו יכולים לפעול לפי שיקול דעתנו בלבד.
 • כך למשל כשאנו רוצים לקנות דירה למי מילדינו, אנו צריכים את אישורו של בית המשפט לרכישת הדירה, וכל עוד לא קיים אישור בית משפט, עסקת המכר לא נכנסת לתוקף. כך גם כאשר רוצים למכור את הדירה או את רכושו של הקטין. נדרשת הסכמת בית המשפט. עובדה זו תשמש אף היא שיקול בהחלטתנו, האם כדאי לנו לרכוש דירה על שם ילדינו הקטינים ?
 • גם במקרים בהם לצערנו, קטין נפגע בתאונה ומתקבל פיצוי כספי. הפיצוי הכספי אמנם מגיע לידי ההורים אולם הם אינם יכולים לפעול בחופשיות ולעשות בכסף בהתאם לרצונם, אלא הם כפופים לאישור האפוטרופוס הכללי ולהחלטות בית המשפט בנדון.
 • כאשר ממנים אפוטרופוס יש להבחין בין אפוטרופוס לגוף ולבין אפוטרופוס לרכוש. לכל מינוי יש סמכויות אחרות. האפוטרופוס לגוף אינו יכל לפעול ברכושו של החסוי ואילו האפוטרופוס לרכוש אינו יכל לקבל החלטות עבור החסוי הנוגעות לגוף. כגון, טיפולים רפואיים המגיעים לחסוי.
 • מינוי אפוטרופוס כרוך בהגשת בקשה לביהמ"ש, קבלת חוות דעת מרשויות הרווחה ולעיתים אף בקיום הליכים משפטיים בשל התנגדויות לעצם המינוי או לזהות האפוטרופוס שרוצים למנות לחסוי. לא פעם מנהלים מאבקים קשים ומרים בתוך המשפחה באשר לזהות האפוטרופוס שיש למנות לחסוי, וזאת משיקולים רבים, שהעיקרי שבהם הוא השיקול הכלכלי, והחשש כי האפוטרופוס יעשה שימוש בלתי ראוי בכספי החסוי, ויקנה לעצמו יתרון על פני יורשים אחרים.
 • אנו, במשרד עו"ד שרלי פז, מייצגים לקוחות המבקשים להתמנות כאפוטרופוסים לחסויים, וכן מייצגים לקוחות בהליכים משפטיים המתקיימים בנושא האפוטרופסות, וזאת בין אם בסכסוכים שבתוך המשפחה ובין אם בסכסוכים שבין קרובי המשפחה לבין מוסדות שונים, כגון משרד הבריאות, שירותי הרווחה ובתי אבות.

צור קשר

לפניות ולמענה מיידי

אני מעוניין לקבל מעת לעת מידע ועדכונים מקצועיים

שרלי פז ושות. משרד עורכי דין

צור קשר:

 • כתובת: רח’ הזית 6 ראשון לציון
 • טלפון: 03-9673305
 • נייד: 0505-286870
 • פקס: 03-9661463
 • דוא"ל: sharly@pazlaw.co.il
 • הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו