משמורת ילדים

משמורת ילדים
 • במסגרת הליכי הגירושין מטפל המשרד בסוגיית משמורת הילדים. סוגיה זו הינה חשובה ורחבה. לסוגיית המשמורת יש השלכות מרחיקות לכת לא רק על סכום המזונות שיפסקו לטובת ההורה המשמורן, אלא בראש ובראשונה על מהות הקשר שייווצר בין ההורה הלא משמורן לבין כל אחד מהילדים, ועל הצלקות והמטענים הנפשיים אותם ישאו הילדים כתוצאה מהגירושין.
 • לא די בכך שההורה המשמורן ידע לטפל היטב בילדים, מבחינת סיפוק צרכיהם הפיזיים, אלא יש חשיבות לכך שההורה המשמורן ידאג לשימור הקשר בין הילדים לבין ההורה האחר, וימנע מסרבנות קשר. הורה המסית את הילדים כנגד ההורה האחר או ממדר אותו ממידע חיוני הנוגע לילדים הוא איננו הורה טוב, אלא הורה הפוגע בטובת הילדים וגורם להם לנזק בלתי הפיך.
 • אנו נמצאים כעת בתקופה מיוחדת שבה מתהווים שינויים מרחיקי לכת בכל הנוגע למשמורת הילדים ולפרשנות שניתנת למונח "עקרון טובת הילד". אנו שומעים יותר ויותר על משמורת משותפת ועל ביטול חזקת הגיל הרך. אבות רבים יותר עותרים לבתי המשפט לקבלת משמורת מלאה על ילדיהם או לחלופין, משמורת משותפת.
 • מגמה זו מקבלת ביטוי גם בבתי המשפט ובפסקי הדין שניתנים בעניין זה. גם במוסדות הרווחה אנו עדים לשינוי הגישה המסורתית לפיה נקודת המוצא היא להשאיר את הילד במשמורת האם, ורק אם קיימת מניעה ברורה לכך, להעביר את הילד לחזקת האב וזאת גם לאחר תקופת חזקת הגיל הרך.
 • אנו עדים לתהליך המתהווה לפיו אבות גרושים שבים להיות דמויות משמעותיות ומרכזיות בחיי ילדיהם, והמגמה היא למעבר ממעורבות מוגבלת של האבות בגידול ילדיהם, מעורבות המסתכמת בקיום הסדרי הראיה ותשלום המזונות, למעורבות רבה ומקיפה הרבה יותר עד כדי שותפות מלאה בגידול הילדים ובחינוכם. זוהי מגמה ברוכה שיש בה בשורה לאבות, אך חשוב מכך, בשורה לילדים: הילדים "מרויחים" אבא. האב חוזר אל חייהם של הילדים "בדלת הראשית".
 • כשאנו, במשרד עו"ד שרלי פז, מייצגיםאמהות, אנו דואגים להדריך ולכוון אותן לקיום הורות טובה ונכונה יותר, על בסיס קריטריונים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט, ולמנוע מאותן האמהות לעשות טעויות שיש בהן כדי לגרום לביהמ"ש לפקפק במסוגלות ההורית שלהן. כמו כן אנו דואגים להציג בפני ביהמ"ש את מיטב הטיעונים המצדיקים את השארת הילדים במשמורת האם. אנו גם דואגים למנוע מהבעלים לעשות שימוש פסול ונפסד בילדים, ככלי משחק בהליכי הגירושין, ודואגים לאכוף את הסדרי הראיה שנקבעו על ידי ביהמ"ש או פקידת הסעד. אנו גם דואגים לכך שפקידת הסעד תפעיל את סמכויותיה כראוי ותהיה מעורבת בסכסוך ככל שהדבר ידרש.
 • כשאנו מייצגים אבות, אנו דואגים לכוון ולהדריך את האבות להיות מעורבים הרבה יותר בגידול הילדים ובחינוכם. אנו פועלים להגמשת הסדרי הראיה בין האבות לבין ילדיהם ולהרחבתם, עד כדי הגעה למשמורת משותפת, ובמקרים המתאימים אנו אף עותרים בשם האבות לקבלת משמורת מלאה על הילדים. אנו דואגים למניעת סרבנות קשר, למניעת הסתת הילדים כנגד האב, או למידורו של האב בכל הנוגע לגידול ולחינוך הילדים. אנו דואגים לכך שהחלטות הנוגעות לגידולם, בריאותם וחינוכם של הילדים, יתקבלו תוך מעורבות מלאה של האבות, ולא באופן חד צדדי על ידי האם. כך למשל החלטות על שינוי מקום המגורים של הילדים, קביעת מוסד החינוך בו ילמד הילד, בכל ההחלטות הללו האב זכאי וצריך להיות מעורב ולהביע את עמדתו, תוך ראיית טובת הילד.
 • באופן כללי ניתן לומר שבמסגרת הייצוג המשפטי, אנו דואגים להשבת האב למקומו הטבעי והמרכזי בתהליך גידול הילדים, מחזירים אותו להיות אבא שווה זכויות ולא רק חובות, גם כאשר המשמורת הפורמלית ניתנת לידי האם.
 •  במקרים המתאימים, אנו דואגים לכך שבתי המשפט ישלחו את בני הזוג ביחד עם הילדים לבדיקת מסוגלות הורית כדי לקבוע למי מההורים מסוגלות הורית טובה יותר ובכך להכריע בשאלת המשמורת. 

צור קשר

לפניות ולמענה מיידי

אני מעוניין לקבל מעת לעת מידע ועדכונים מקצועיים

שרלי פז ושות. משרד עורכי דין

צור קשר:

 • כתובת: רח’ הזית 6 ראשון לציון
 • טלפון: 03-9673305
 • נייד: 0505-286870
 • פקס: 03-9661463
 • דוא"ל: sharly@pazlaw.co.il
 • הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו